اخبار

در بیست و یکمین سال همایش سازمانمدیریت صنعتی در سال 1397، شرکت صنایع تولیدی کروز با یاری خداوند متعال، یکباردیگر در فهرست 100 شرکت برتر ایران قرار گرفته و با 9 پله صعود، جایگاه 41 آنمرکز رتبه بندی را به خود اختصاص داده است.

اینموفقیت بزرگ را به کلیه اعضای خانواده کروز تبریک می گوییم. امیدواریم بتوانیم باهمکاری یکدیگر و تلاش بیشتر، روند رو به رشد شرکت را حفظ نموده و در مسیر تعالی وتحقق اهداف سازمانی گام برداریم.