اخبار

قرارداد سرمایه گذاری مشترک "شرکت سیستمهای پیشرفته اگزوزفورشیا کروز" برای تولید سیستمهای کنترل آلایندگی در پاریس میان شرکت فورشیاو شرکت ماد (شرکت سرمایه گذاری مشترک کروز و اورند) منعقد شد.

این قرارداد جدید در حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس، مدیرعامل شرکت فورشیا، قائم مقام تکنولوژی های کنترل آلایندگی فورشیا و مدیریت ارشدشرکتهای کروز و اورند امضا گردید.

شرکت سرمایه گذاری مشترک FCAES با مشارکت 50 درصدیهر کدام از طرفین، در زمینه طراحی و تولید سیستمهای کنترل آلایندگی برای بازارخودرو ایران فعالیت خواهد نمود. این فعالیتها مربوط به هر دو سیستم گرم و سردکنترل آلایندگی و منطبق بر استاندارد یورو 5 خواهد بود و شروع ساخت داخل محصولاتآن برای آخر سال میلادی 2017 برنامه ریزی شده است.