اخبار

تعداد همکاران شاغل در شرکت کروز به بیش از 11500 نفر رسید.

نیروی انسانی همواره به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین سرمایه شرکت کروز درنظر گرفته شده است. در این راستا تلاش مدیریت ارشد شرکت بر این بوده است تا محیط کاری سالم و پویا ایجاد کنند به نحوی که همه کارکنان بتوانند ضمن رعایت ارزشهای اصلی شرکت، در مسیر تحقق اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی مشخص شده خود فعالیت نمایند.طبق آخرین آمار ارائه شده توسط واحد منابع انسانی شرکت کروز، تا پایان بهمن ماه سال 1395 حدود 1150 ... (بیشتر)

پروژه SAP ERP کروز با موفقیت Go Live شد و در فاز بهبود مستمر قرار دارد

بعد از 2 سال سخت، پروژهSAP ERPشرکت کروز در ابتدای سال 1393 با موفقیتGo Liveشد. طی دوران پیاده سازی، کلیه پرسنل مرتبط با اجرای پروژه با تلاش فراوان موفق شدند با تغییرات فراوانی که در فرایندهای اجرایی شرکت بوجود آوردند زمینه ساز بهبودهای زیادی در رابطه با فعالیتهای مختلف شرکت شوند. ولی همانطور که می دانیم، بهبود مستمر فرایندها بخصوص درشرکتهای بزرگ مانند کروز تقریبا پایان ناپذیر است و این مسیری است ک ... (بیشتر)

گردهمایی تازه های فناوری ترمز، تعلیق و فرمان در کروز برگزار گردید

شرکت کروز با همکاری شرکت Mando که از شرکتهای پیشرو در زمینه فناوریهای جدید سیستمهای دینامیکی خودرو می باشد، اقدام به برگزاری گردهمایی تازه های فناوری ترمز، تعلیق و فرمان خودرو در محل شرکت نمود. مدیران و کارشناسان گروه های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و همچنین نمایندگان وزارت صنایع، نیروی انتظامی و اداره استاندارد در این گردهمایی حضور داشتند. لازم به ذکر است شرکت Mando از تامین کنندگان اصلی سیستم ... (بیشتر)