اخبار

کروز به عنوان شرکت دانش بنیان موفق ایرانی با اشتغالزایی برای 12هزار نفر در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت دارد. این شرکت قطعه سازی توانسته 3000 قطعه مورد نیاز صنعت خودرو را در حجم انبوه به تولید داخل رساند.