اخبار

شرکت کروز ضمن طراحی، ساخت و تامین تمامی اجزا سیستم مدیریت موتور (EMS) شامل ECU، سنسورها و عملگرهای مختلف، به عنوان تنها شرکت ایرانی تامین کننده‌ی قطعات خودرو است که با بهره‌گیری از امکانات سخت‌افزاری و مهندسین کارآزموده داخلی، صفر تا صد کالیبراسیون ECU (موتور و خودرو) را در داخل کشور انجام می‌دهد تا از خروج ارز در این شرایط حساس تا حد امکان جلوگیری شود. در کنار پیچیدگی طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار ECU، جهت استفاده از ECU و سیستم مدیریت موتور، نیاز به فرآیند ویژه و تخصصی به نام کالیبراسیون می باشد که در این ویدیو شرح داده شده است.