اخبار

مرکز تحقیق و نوآوری شرکت کروز امروز به بزرگترین مجموعه تحقیق و نوآوری در خاورمیانه و یک شرکت دانش بنیان در هلدینگ کروز تبدیل شده و با ایده پردازی، طراحی و تولید قطعات جدید، پیشتاز در صنعت الکترونیک خودروی خاورمیانه است. بدین منظور با گسترش فعالیت، فضای 2400 متری مطابق با استانداردهای مراکز تحقیقاتی دنیا با جدیدترین تجهیزات آماده سازی شده است و به زودی افتتاح می شود.