اخبار

شرکت کروز با استقرار تیمی متشکل از پزشکان و کارشناسان سازمان انتقال خون و تجهیزات مورد نیاز این تیم در سایت ۲، ضمن استقبال بسیار خوب مدیران و پرسنل از این امر خداپسندانه، اقدام به خونگیری از کارکنان داوطلب کرد. با توجه به نیاز بیماران کرونایی به خون، اهدای خون سالم کمک حیات بخشی به چشم انتظاران محسوب می شود و در واقع به شعار همیشگی "اهدای خون سالم = اهدای زندگی" جامه عمل پوشانده می شود.