اخبار

در نمایشگاه قطعات خودرو با حضور وزیر صمت از کنترلر ایربگ تولید داخل رونمایی شد.