اخبار

رییس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش های خصوصی همانند کروز نه تنها هزینه ای را تحمیل نکرده اند بلکه برای دولت درآمدهای کلان ایجاد کرده اند. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت کروز از این واحدهای ممتاز تولیدی صنعتی بازدید به عمل آوردند. در ابتدا ضمن بازدید خطوط تولید و مرکز تحقیقات و نوآوری گروه قطعه سازی کروز، با مدیران و پرسنل مجموعه در خصوص مشکلات موجود و پیش روی صنعت و دغدغه های صنعتگران به گفتگو پرداختند. دخالت های 200 درصدی دولت در خودروسازی آنان را فلج کرده است عزت اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی گفت: تمام قوانین بالا دستی توصیه می کند که از ظرفیت های بخش خصوصی حداکثر استفاده شود. بخش های خصوصی همانند کروز نه تنها هزینه ای را تحمیل نکرده اند بلکه برای دولت درآمدهای کلان ایجاد کرده اند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی افزود: متاسفانه با وجود سهم 14 درصدی دولت در ایران خودرو و 17 درصدی در سایپا اما دخالت های 200 درصدی دولت در حوزه مدیریتی این دو خودروسازی موجب شده تا روند و پیشرفت کار آنان فلج شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مدیران عامل این دو خودروسازی از فردای خود خبر ندارند که آیا می مانند یا نه، در واقع تصمیم گیری های مدیریتی در ایران خودرو و سایپا تابعی از سلیقه سیاسی دولت است. وی با اشاره اینکه هر کشوری قطعه سازی قوی داشته باشد، می تواند خودروساز به نامی می شود، خاطرنشان کرد: در ایران شاهد توانمندی های زیادی در قطعه سازی هستیم وهمچنان ظرفیت رشد این صنعت وجود دارد که باید از حمایت های لازم برخوردار شود.