اخبار

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی گفت: کروز در کنار ایجاد اشتغاالزایی موفق، به امر تحقیقات و پژوهش توجه ویژه ای داشته است که این امر از نقاط قوت و مثبت این شرکت قطعه سازی به شمار می رود. نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با حضور در شرکت کروز از خطوط تولید بازدید و ضمن دیدار با مدیران و کارگران درخصوص مشکلات کنونی و پیش روی صنعت و دغدغه‌های صنعتگران به گفت وگو پرداخت. علیزاده از خط تولید ACU ایربگ و مرکز تحقیقات و نوآوری گروه قطعه سازی کروز نیز بازدید کرد. بهزاد علیزاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از قطعه سازی کروز گفت: با توجه به نگاه مثبت کروز به ظرفیت های داخلی، این مجموعه به خوبی توانسته از توانمندی های نیروی انسانی استفاده کند. این عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در کنار ایجاد اشتغال، نقطه قوت کروز توجه به امر تحقیقات و پژوهش است که از نیروهای توانمند برای توسعه داخلی سازی صنعت قطعه سازی و خودرو به خوبی استفاده کردند. وی با تاکید بر نام گذاری شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار داشت: با تاکید به شعار سال باید استفاده از ظرفیت های داخلی را بیشتر و تا بدان جا که می توان موانع تولید را برطرف نمود. علیزاده به رویکرد مجلس یازدهم برای حمایت از تولید کنندگان اشاره و تصریح کرد: موضوع حمایت داخلی سازی و تولید داخل در دستور کار نمایندگان ملت است و حتما در کمیسیون های مربوطه پیگیری خواهد شد. نماینده مردم دهلران حضور بانوان در کروز را نیز چشمگیر عنوان و خاطر نشان کرد: در این مجموعه حضور بانوان را بسیار فعال دیدم، امیدواریم از ظرفیت و توانمندی های بانوان در بخش های مختلف دیگر تولیدی و صنعتی کشور بیشتر استفاده شود.