اخبار

در همایش سال 1395 سازمان مدیریت صنعتی، شرکت کروز با یاری خداوند متعال مجددا در فهرست 100 شرکت برتر ایران قرار گرفته و رتبه 62 را به خود اختصاص داده است .این موفقیت بزرگ را به کلیه اعضای خانواده کروز تبریک می گوییم. امیدواریم بتوانیم با همکاری یکدیگر و تلاش بیشتر، روند رو به رشد شرکت را حفظ نموده و در مسیر تعالی و تحقق اهداف سازمانی گام برداریم.