اخبار

آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به همراه هیأت همراه خود از شرکت صنایع تولیدی کروز بازدید کرد. در این بازدید آقای محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ایشان را همراهی کردند. بازدید معاون اول رییس جمهور از این شرکت در راستای برنامه ریزی دولت برای حمایت از بخش تولید و رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.