شرکای تجاری

شرکتMANDOکه دفتر مرکزی آن در شهر سئول کره جنوبی واقع است ، بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو کره و تامین کننده قطعات برای شرکتهای بزرگ خودرو سازیGeneral Motors،Cadillac،Ford،Chrysler،Chevrolet،Nissan،KIA Motor،Fiat،Volkswagen،BMW،Suzuki،Hyundai Motorو بسیاری از شرکت های خودرو سازی دیگر با سود سالانه بیش از 6 میلیارد دلار می باشد .این شرکت در حال حاضر متعلق به شرکت مادرHalla Groupاست و قبل از آن متعلق به شرکت Sunsage B.Vبوده است که خودش از زیر مجموعه های شرکتJP Morganمی باشد.شرکتMandoدر سه حوزه اصلی فعالیت می کند: قطعات سیستم تعلیق، ترمز و فرمان. این شرکت به تازگی یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با گروهHellaجهت تولید نرم افزار سنسورABSتاسیس کرده است.علاوه براین، شرکتHallaبه عنوان شرکت مادرMANDO، در زمینه های خودرو، لجستیک، سرمایه گذاری، بانکداری، حمل ونقل زمینی ،آموزش، ساخت و ساز، ورزش و شرکت های سرگرمی فعالیت می نماید و دارای بیش از 20000 نفر پرسنل در سراسر جهان است. تمامی این شرکت ها تحت مالکیت یک مجموعه و زیر نظر یکCEOمی باشند.