تاریخچه

تولید فرمان برقی

1396

تولید کاتالیست اگزوز

1395

ماشینکاری بلوک سیلندر

1394

تولید کویل

1393

تولید قطعات سیستم تهویه

1392

تولید رادیو ضبط

1391

راه اندازی کارخانه 3: تولید داشبورد، سپر، ایربگ و چراغ

1390

تولید قطعات کنترل بدنه و حفاظت

1388

تولید قطعات تعلیق و ترمز

1386

راه اندازی کارخانه 2 : انتقال کلیه خطوط تولید دسته سیم به این کارخانه

1384

تولید قطعات قوای محرکه

1383

صادارت دسته سیم به اروپا

1379

تولید نشانگرها

1378

تولید قطعات تزئینی

1375

تولید دسته سیم

1374

ورود به صنعت خودروسازی: تولید انواع سوییچ های خودرو

1371

تولید کانکتورها و سوئیچ های مخابراتی

1369

تولید کلید و سوئیچ لوازم خانگی

1362

افتتاح کارخانه

1360