مشتریان

کروز پلاس

شرکت کروز از سال 1391 در بازار لوازم یدکی هم فعالیت می نماید و قطعات تولیدی خود را تحت نام "کروز پلاس" از طریق نمایندگان اختصاصی برای مشتریان نهایی عرضه می کند. بر اساس تصمیم استراتژیک اتخاذ شده، محصولاتی که کروز در بازار لوازم یدکی توزیع می کند باید دارای همان کیفیتی باشند که به شرکت های بزرگ خودروساز ارسال می شوند و برای نیل به این هدف، شرکت بازرسی های دقیقی را به انجام می رساند تا تعهد خود را ج ... (بیشتر)