سوالات متداول

بررسی رادیوپخش 206مدل CD3633

Ø آیا میتوان این محصول را بر روی خودروهای غیر از 206 نصب کرد؟ ü پاسخ: خیر،با توجه به اینکه پنل رادیوپخش فاقد نمایشگر میباشد، نصب این محصول بر روی خودروهای دیگر توصیه نمیشود.Ø آیا امکان نصب سیستم های تقویت کننده صوتی بر روی این دستگاه وجود دارد؟ü پاسخ: بله،مشتری میتواند با مراجعه به یکی از نمایندگان طرف قرارداد با شرکت ... (بیشتر)

بررسی رادیوپخش ساینا مدل CD3644

Ø آیا میتوان این محصول را بر روی خودروهای غیر از ساینانصب نمود؟ ü پاسخ: خیر،با توجه به اینکه پنل رادیوپخش فاقد نمایشگر میباشد، نصب این محصول بر روی خودروهای دیگر توصیه نمیشود.Ø آیا امکان نصب سیستم های تقویت کننده صوتی بر روی این دستگاه وجود دارد؟ü پاسخ: بله،مشتری میتواند با مراجعه به یکی از نمایندگان طرف قرارداد با شرک ... (بیشتر)